Hatice Korkmaz TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu’nda

hatice korkmaz tobb çanakkale il kadın girişimciler kurulunda

Çan Un Fabrikası Genel Müdürü Hatice Korkmaz, TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyeliğine seçildi.

14 Aralık 2012 tarihinde TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu seçimleri yapıldı. Yapılan Seçimde Çanakkale Ticaret Borsası üyesi Hatice KORKMAZ Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi asıl üyesi olarak 2 yıl süreyle göreve getirildi.

Hatice Korkmaz, seçim sonunda tekrar Kadın Girişimciler Kurulu’nda yer almasından dolayı duyduğu onuru dile getirdi. Ayrıca Korkmaz Kadın Girişimciler Kurulunun kuruluş amacı ve görevlerinden şu şekilde bahsetti.

“TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Görevleri; ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmektir.

Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmaktır. Bu kapsamda:

Girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini gerçekleştirmek isteyen kadınlara bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenme ortamları hazırlamak.

Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak

Çanakkale Ticaret Borsası’nı temsilen yer aldığım bu kurulda kuruluş amacımız ve görevlerimize bağlı bir şekilde çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüp, İlimize yararlı Kadın Girişimci olduğumuzu herkese göstereceğiz.” dedi.

Bir Cevap Yazın